Opdrag din kat

Et af de mest almindelige spørgsmål, vi får på Kattehjemmet, drejer sig om, hvorvidt man kan opdrage en kat – og i så fald hvordan. Eftersom dette spørgsmål har almen interesse og er evigt aktuelt, har vi valgt at beskrive de mest almindelige faldgruber om opdragelse og give nogle gode råd med på vejen.

„Skæld ud” er no go

Først må vi slå fast, at en kat som udgangspunkt slet ikke forstår „skæld ud” – forstået som en hævet, vred stemme eller måske ligefrem råben. En kat er ikke et flokdyr, og den er fra naturens hånd ikke gearet til at rette sig efter små korrektioner i forhold til sin adfærd; slet ikke i relation til menneskers udtryk for vrede.

En hævet stemme vil tværtimod typisk skræmme katten i en periode, hvorefter den forbliver døv over for høj stemmeføring resten af sine dage; katten ignorerer simpelthen ejerens anvisninger, hvilket mange katteejere sikkert kan nikke genkendende til. Derfor understreger vi, at „skæld ud” aldrig bør være på dagsordenen.

Beløn ønskelig adfærd

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man kommer længst ved at belønne ønskelig adfærd og ignorere dårlig adfærd. Dette er den gyldne regel i forbindelse med opdragelse af kat – for selvfølgelig er det muligt i en vis udstrækning at præge sin kat (også den voksne!), så katten fungerer hensigtsmæssigt i hjemmet. Gør katten noget, man bifalder, kan man med det samme give en godbid, så katten forbinder den handling, den netop har udført, med noget positivt, og derfor vil være motiveret for at udføre samme handling igen.

Straf aldrig fysisk

Fysisk afstraffelse af katten må naturligvis aldrig finde sted, men andre handlinger kan være lige så skadelige. Man må f.eks. aldrig tage kattens hoved og presse snuden ned i den våde plet, hvis katten har været urenlig. Den bliver bange for ejeren, da den ikke er i stand til at koble handlingen (i dette tilfælde at tisse ved siden af bakken) sammen med den afstraffelse, som efterfølgende overgår den. Dette gælder også i alle andre tilfælde, hvor katten har forbrudt sig mod de regler, man har stillet op for den; gået på bordene, gravet i planterne, etc.

Giv alternativer

Men hvad gør man så, hvis man ikke må skælde ud og eventuelt straffe katten? For det første giver man den gode alternativer: Sørger for at kattebakken altid er indbydende, så katten ikke finder den ulækker, at katten kan komme højt til vejrs i hjemmet på anden vis end ved at betræde bordene, og at den har et sted at grave, hvor det ikke generer.

Man kan næsten altid give sin kat et alternativ, hvor den dårlige vane ikke er noget problem. Spekuler i det hele taget over, hvordan det er at være kat i dit hjem: I hvor høj grad kan katten udleve sin naturlige adfærd? Ved du ikke så meget om emnet, kan du låne bøger på biblioteket eller kontakte Inges Kattehjem.

Kig efter signaler

Nogle katte har svært ved at tøjle deres jagt instinkt, og en ellers sød og tillidsfuld kat kan i så fald pludselig lange ud efter en, mens man kæler den. Her nytter det selvfølgelig heller ikke at skælde ud. Hold i stedet øje med de små signaler, katten med største sandsynlighed sender, når den er ved at være træt af opmærksomheden (pelsen sitrer, halen slår, ørerne vifter, etc.), og du kan nå at trække hænderne til dig i tide.

Ignorer dårlig adfærd

Har du svært ved at tyde din kats signaler, eller er den en smule uberegnelig, kan følgende metode tages i brug. Når katten har markeret med tænder eller kløer, tager du den og sætter den ind i et rum for sig selv – bare i fem minutter. Herefter lukkes den ud igen.

Man må forstå, at man ved at reagere følelsesmæssigt på kattens unoder giver den opmærksomhed – også selv om man vil betegne opmærksomheden som negativ. Alligevel er dårlig opmærksomhed ofte bedre end slet ingen, hvilket også gælder katte. Ved at isolere katten et øjeblik fratager man den i stedet opmærksomhed, og selv genstridige og egenrådige katte kan opdrages på nævnte vis.

Som tidligere nævnt er det alfa og omega, at man kun belønner den adfærd, man gerne ser hos katten, og at man ignorer den adfærd, man ønsker at bremse. Dette gælder også i tilfældet af, at katten f.eks. vækker en tidligt om morgen. Den har engang lært, at den fik en reaktion, hvor man stod op og måske fodrede den, og derfor fortsætter den. Eneste løsning er at ignorere katten i en længere periode, til den endelig forstår, at dens adfærd ikke længere giver pote.

Opsummering

Rigtig mange situationer katteejer og kat imellem, som katteejeren finder problematiske, kan begrænses eller helt undgås, hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i kattens behov og adfærd. Er du kørt fast i opdragelsen af din kat, er du altid velkommen til at kontakte Inges Kattehjem for et godt råd.

Katte kan godt opdrages

Her kan du læse Dyrefondets artikel, der gør op med myten om, at katte ikke kan trænes og aldrig vil kunne ændre adfærd. Men katte kan godt trænes og kan være meget lærenemme.

 

Din kat er ikke sin egen

Myte: ”Katte gør, præcis som det passer dem. De kan ikke trænes og vil aldrig kunne ændre adfærd.” Sådan lyder en udbredt myte om katte. Men det er ikke rigtigt. Katte kan sagtens trænes, og de synes ovenikøbet, at det er sjovt.

Af Dorte Schmidt, 05/02-2016

 

”Katten er sin egen. Derfor kan man ikke bare ændre dens adfærd. Den gør, som den har lyst til, og hvis man prøver at få den til noget andet, så bliver den bare sur. Sådan er det jo med katte.”

Sådan lyder den melding, som katteekspert Michelle Garnier alt for ofte hører, når hun bliver kontaktet af katteejere, som gerne vil have hjælp til at løse et adfærdsproblem.

– Sådan kunne man jo aldrig drømme om at sige om en hund. Når så mange siger det om katte, er årsagen en anden udbredt misforståelse, nemlig at katte ikke er sociale og helst vil passe sig selv, siger Michelle.

Katten har brug for os

Selvom katten ikke oprindeligt stammer fra flokdyr, ligesom hunden gør, har katten ændret sig genetisk, i takt med at den har knyttet sig til os mennesker. Forskere betegner derfor katte som semisociale. Det betyder, at katte i dag er sociale væsener, der har det bedst, hvis de også har god kontakt til deres mennesker og også gerne til andre dyr.

Ud over at katte fødes med et socialt behov, sørger vi mennesker for at forstærke killingers tilknytning til og afhængighed af mennesker på præcis samme måde, som det sker for hvalpe. En hvalp, der ikke er præget af mennesker, fra den er ganske lille, har lige så svært ved at indgå i relationer til mennesker, som en vildkat har. Derfor er det vigtigt, at killinger kommer i menneskehænder, fra den dag de bliver født, og indtil de i en alder af 12 uger kommer ud til deres blivende hjem. Socialiseringen sker, samtidig med at killingerne lærer, hvordan de skal kommunikere med andre katte, af deres mor og søskende.

Socialiseringen skal fortsætte

– Socialiseringen af killinger og hvalpe foregår på præcis samme måde, og socialiseringen bør naturligvis fortsætte, når killingerne flytter væk fra deres mor og søskende. Det vil sige, at katte ligesom hvalpe skal lære at håndtere forskellige situationer, miljøer, mennesker og andre dyr, forklarer Michelle.

Hun erkender, at det er hurtigere at lære en hund end en kat at komme, når man kalder. For katte er alt andet lige mere selvstændige end de fleste hunde.

– Men det kan sagtens lade sig gøre. Så når katten ikke i højere grad samarbejder med sine mennesker, er det, fordi mange på forhånd har sagt til sig selv, at katten er sin egen, og at den ikke kan trænes eller lære nyt, siger hun.

Katten er ikke bare sur

Myten om, at katten er sin egen, betyder, at mange katte desværre misforstås. Hvis katten ikke vil snakke eller bare går sin vej, er den typiske reaktion nemlig, at katten bare er sur.

– Problemet er, at årsagen måske er, at katten er syg eller har smerter. Så hvis man bare lader katten passe sig selv, fordi ’den er sur’, risikerer man, at der går lang tid, før man opdager, at der rent faktisk er en god grund til, at katten er sur og for eksempel ikke vil kæle, siger Michelle.

Smerter og sygdom er ofte også årsagen, hvis katten bliver aggressiv eller får andre adfærdsproblemer som urenlighed.

– Man regner med, at 80 procent af alle adfærdsproblemer skyldes smerter eller sygdom. Man skal huske, at katte er ekstremt dygtige til at skjule det, hvis de har smerter eller er svage. Så hvis katten opfører sig anderledes, end den plejer, er det altid en god idé at få den undersøgt hos en dyrlæge, understreger hun.

Vaner skal brydes

En kat, der er blevet aggressiv eller har fået andre dårlige vaner, mens den har været syg, vil ofte fortsætte med den uønskede adfærd, også når den er blevet rask igen.

– Det er lige så svært for katte at ændre vaner, som det er for os mennesker. Men vanerne kan brydes, så katten igen ændrer adfærd. Som regel kræver det dog hjælp fra en adfærdsterapeut, lyder erfaringen.

Der er heller ingen tvivl om, at en kat, som har været vant til at træne, fra den var killing, er hurtigere til at lære nyt og ændre adfærd end katte, der aldrig har trænet med deres ejere.

Indekatte skal aktiveres

Ved at træne med sin kat knytter man tættere bånd til den. Samtidig bliver katten aktiveret og har det sjovt, så på den måde forebygger træning også, at katten får adfærdsproblemer, fordi den keder sig.

Det sker især for indekatte, der ikke har et stort territorium, der skal afpatruljeres, og som ikke kan gå på jagt.

– Derfor er det vigtigt for indekatten, at ejeren sørger for, at der også sker noget i dens liv, forklarer Michelle.

Katte trænes efter de samme principper som hunde og alle mulige andre dyr. Det vil sige ved hjælp af såkaldt positiv forstærkning, hvor man belønner katten for den adfærd, man gerne vil have, og ignorerer det, hvis katten laver noget forkert.

Brug belønning

Belønningen kan være rigtig lækre godbidder eller sjovt legetøj, afhængigt af hvad katten synes bedst om.

Træningen kan foregå som klikkertræning – det vil sige, at man lærer katten, at et klik, en anden bestemt lyd eller et bestemt ord som ’dygtig’ betyder, at der er en belønning på vej. Når katten har fundet ud af det, ’klikker’ man kun, når katten gør det, som man gerne vil have den til – og derefter skal belønningen falde øjeblikkeligt.

Katte kan lære alt

På den måde kan man lære katten at komme, når man kalder, at ’sitte’, ’dække’ og gå på plads eller at give highfive, give pote eller vinke. Katten kan også lære at forstå signaler som ’ned’ og ’op’, så katten for eksempel ved, hvornår den må være på et bord, og hvornår den ikke må.

Træning er desuden en stor hjælp, når man skal håndtere katten for at børste dens tænder, give den en pille, ordne dens pels eller have den med til dyrlæge. Når katten er trænet til at få belønninger for at gøre det, dens menneske gerne vil have den til, bliver katten mere samarbejdsvillig, og den slags gøremål bliver nemmere. I bedste fald ender pligterne med at være en leg eller en god hyggestund for både ejer og kat.

Forstå din kat

Ifølge Michelle Garnier er det ekstremt vigtigt kun at bruge positive metoder, når man træner en kat.
– Hvis ikke man kun bruger belønning, men indimellem også straf, mister katten meget hurtigt sin tillid til ejeren og går sin vej, siger hun.

Hun råder alle katteejere til i højere grad at prøve at forstå deres kat og på den måde skabe stærkere følelsesmæssige bånd.

– Katte kan knytte sig lige så stærkt til deres ejere, som hunde kan. Men det sker ikke, hvis man tror på myten om, at katten bare er sin egen og kun gør, hvad der passer den. I stedet fratager man sig selv muligheden for at få udviklet den meget tætte og givende kontakt til sin kat, og man ender med bare at bo sammen uden at forstå hinanden. Og det er da synd for både dyr og menneske, siger hun og fortsætter:

Katte gør sig umage

– Katte vil rigtig gerne have den tætte kontakt til os mennesker. De forsøger hele tiden at aflæse os, ligesom de sender os et hav af signaler, som vi ikke ser, fordi vi ikke har sat os ind i deres sprog. Alligevel gør de sig umage og prøver igen og igen. For eksempel ved at komme os i møde, når vi kommer hjem. Hundeejere kunne ikke drømme om at lade være med at hilse på deres glade hund, men mange katteejere har for travlt med at få indkøbsposerne ind i køkkenet og glemmer at hilse på den glade kat, der siger velkommen hjem. Resultatet er, at katten efterhånden opgiver at komme os i møde.

Få aflivet flere myter