Hjælp hjemløse katte

vildkatte5

Du kan hjælpe de hjemløse katte, som du ser i dit nabolag. Du kan  f.eks. give den hjemløse kat, som du ser udenfor hver dag, et nyt hjem. Du kan finde ejerne til nogle af de katte, der bliver efterladt i sommerhusområder.

Du kan også hjælpe med at få neutraliseret kattene, så der ikke kommer nye uønskede killinger eller anmelde en dyreværnssag.

Det er også dit ansvar.

Her kan du læse om: Anmeld en dyreværnssag, tag dig af en hjemløs kat, sommerhuskatte, vildtlevende katte, stop killinger, og hvad du kan gøre for din kat hvis du bliver syg.